Na začiatku bola chuť na pivo. Punk brewing po Stupavsku. Konečne pivo!

S týmto prístupom sa naštartovala skupina okolo Stupavaru pre domovaričskú dráhu piva. Výsledkom boli rôzne ocenenia v súťažiach pre domovaričov na Slovensku a v Čechách. V roku 2012 sa myšlienka postupného rozširovania domovaričskej základne premostila nákupom technológie zo zaniknutého pivovaru v Trenčíne na seriózny remeselný pivovar o ročnom výstave cca 1700 hl.

Zoskupením správnych ľudí

z výroby piva, administratívy a každodennej operatívy máme v pivovare Stupavar šesť spoločníkov. Oficiálnu výrobu piva sme spustili v Januári 2013. Hneď v prvom roku pôsobenia nás potešil záujem verejnosti a nielen laickej ale aj odbornej, výsledkom čoho boli tri ocenenia pivovarníckej asociácie malých a nezávislých pivovarov na Slovensku v troch katégóriach: Pivovar roka 2013, Objav roka 2013 a Sládek roka 2013.

Od tohoto obdobia máme už desiatky receptúr na spodne aj vrchne kvasené pivá, ktoré distribuujeme do podnikov na výčap alebo svojej podnikovej predajne. V roku 2016 prešiel pivovar rozširovaním technológie, čoho výsledkom je zdvojnásobenie výroby na rovnakej ploche s rozšírením výroby pre vrchne kvasené piva.

Podieľame sa na organizovaní

Pivného festivalu v Zámockom parku v Stupave, čím prinášame do mesta aj nové Slovenské pivovary pri príležitosti založenia pivovaru v prvý júnový víkend.

Zároveň pri príležitosti Dňov Zelá v Stupave organizujeme v pivovare „Deň otvorených dverí“ pre širokú verejnosť s riadenými prehliadkami pivovaru.